You are currently viewing Ingen skjulte omkostninger

Ingen skjulte omkostninger

Hos Favrskov Køreskole er der ingen udgifter ud over det der er beskrevet under priser. Al transport til f.eks. manøvrebane, glatbane og første teoriprøve, sørger jeg for, uden yderligere omkostninger for dig.

Skriv et svar