Handelsbetingelser for Favrskov Køreskole

Ved tilmeldingen accepterer du samtidig Favrskov Køreskoles (FKS) almindelige handelsbetingelser.

Økonomi:

Ved tilmelding betales et depositum på 500 kr. Dette fratrækkes prisen på lovpakken. Ved afmelding senere end to uger før holdstart tilbagebetales depositum ikke.

Udeblivelse fra en aftalt kørelektion uden at melde afbud senest 12 timer før, faktureres som en kørelektion. Udeblivelse eller aflysning mindre end 24 timer før manøvrebane og glatbane afregnes med den til enhver tid gældende pris på Køreteknisk anlæg Randers.

Da undervisning er en tjenesteydelse, faktureres du for hele lovpakken + leje af skolevogn til køreprøven den første dag. 

Al køreundervisning ud over lovpakken, skal afregnes umiddelbart efter køretimen.  

Ved manglende betaling kan forløbet afbrydes indtil betaling er modtaget. Du kan blive påmindet om betaling af din kørelærer via email, sms eller telefon.

Første påmindelse om betaling vil være uden gebyr, og med en betalingsfrist på 10 dage. Overskrides denne frist overgives vort tilgodehavende til Likvido ApS, der starter rykker- og evt. senere inkasso proces.

Alle priser nævnt her og på f-ks.dk er inkl. moms.

Køre- og teoriundervisning

Køretimer starter og slutter ved gymnasiet (cykelskuret), Håndværkerskolen (de store sten) eller ved stationen (ved billetautomaten). Hvis du har den første køretime om morgenen, kan det aftales at du hentes hjemme hvis du bor i Hadsten.

Hvis ikke andet aftales, slutter køretimen samme sted som den starter, medmindre du er blevet hentet hjemme (tidlig køretime). Jeg forsøger at planlægge sådan at den næste elev står klar når du slutter, så det vil typisk ikke være muligt at slutte køretimen på din hjemmeadresse.

Kørelektionerne ligger typisk mellem 8 og 16 på hverdage, så det kan ikke undgåes at du får fravær i skolen. Ifølge reglerne skal kørelektioner afvikles på forskellige tidspunkter og under forskellige trafikale forhold. Så det er heller ikke tilladt altid at køre på samme klokkeslet, samme ugedag, hver uge. 

Du kan tilkøbe “køretimer uden fravær”, hvor dine kørelektioner planlægges sådan, at de ikke giver dig fravær. Dette gælder dog ikke teori- og køreprøve.

Af forsikringshensyn kan du ikke tage venner/veninder med på bagsædet. Hvis der skal sidde nogen på bagsædet skal det være personer som allerede er elever i køreskolen.

Al undervisning foregår på dansk. Hvis det viser sig efter start at du ikke kan følge med på grund af sprogvanskeligheder, forbeholder FKS sig retten til at afslutte dit forløb. Du vil i den situation selvfølgelig kun skulle betale for de ydelser du har modtaget. 

Du vil som en del af pakkeprisen få adgang til en online teoriportal. Denne adgang gælder 3 måneder. Hvis du har brug for yderligere adgang er det for egen regning.

Pause/fravær

Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 6 måneder. Det vil sige at datoerne mellem gangene du har været i køreskolen ikke må overstige 6 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt i køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

 Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren at du har været til teori eller kørsel indenfor 6 måneder, regnes dit forløb som ophørt og du skal starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 6 måneder ikke overskrides.

Persondata:

Ved tilmelding giver du tilladelse til, at FKS må opbevare personfølsomme oplysninger (såsom lægeerklæring) så længe jeg er kunde hos FKS. FKS må desuden opbevare min lektionsplan efter endt forløb i henhold til Kørekortbekendtgørelsen bilag 4 stk. 12 og bogføringsloven.

Samtidig giver du samtykke til (i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a), at FKS må anvende billeder, tekst og lignende, der afbilleder eller omhandler dig, til online-markedføring på eksempelvis Facebook, Instagram, Twitter (X), hjemmesiden og lignende sociale medier. Der er en sandsynlighed for, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Overførslen er således sikret ved, at parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield aftalen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.