Undervisning

Teorikurset strækker sig over 9 uger med undervisning hver mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag fra kl. 16:00 til 18:30 eller 19:15. Se holdstart på forsiden. Hvis det der er enighed om det på holdet, kan der også aftales teoriundervisning på andre tidspunkter.

Teoriundervisningen foregår på adressen: Østergade 17, 8370 Hadsten.

Efter cirka 14 dage skal du også starte den praktiske del af undervisningen. Den kan dog tidligst påbegyndes 3 måneder før du fylder 17. Den praktiske del starter med et 4 lektioners kursus på lukket øvelsesplads (manøvrebane). Her øves igangsætning, styring, bremsning m.m.

Der fortsættes med kørelektioner på almindelig vej. Her øves kørsel på landeveje og bykørsel i tæt trafik. Ligeledes øves kørsel på motorveje, såvel som kørsel i mørke. Der er lovkrav om minimum 16 kørelektioner på vej, inden du kan aflægge den praktiske prøve.

Tidligst efter den 14. køretime i trafikken, skal du deltage i 4 lektioner på køreteknisk anlæg, hvor der øves forskellige styre- og bremsemanøvrer på såvel tør som glat vej.

Det her nævnte er omfattet af lovpakken og derfor inkluderet i “pakkeprisen”.